Regulamin basenu oraz balii


Przed wejściem na teren basenu należy niezwłocznie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz stosować się do jego zapisów w czasie korzystania:

1. Basen i balia jest obiektem wyłącznie rekreacyjnym, bezpłatnym dla gości zameldowanych w naszym ośrodku.
2. Basen i balia są czynne codziennie od godziny 9 do 21. Ośrodek może zamknąć Basen z uwagi na występowanie złych warunków atmosferycznych.
3. Obiekt basenu jest monitorowany.
4. Z basenu mogą korzystać wyłącznie goście pensjonatu.
5. Basen ma głębokość 1,2m i nie jest strzeżony przez ratownika.
6. Rodzice są w pełni odpowiedzialni za dzieci przebywające na terenie basenu i jego okolicy.
7. Dzieci do 12 roku życia mogą korzystać z basenu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. 8. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z obiektu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
9. Bezwzględnie zabrania się skakania do basenu, biegania w jego okolicy oraz spychania innych użytkowników do wody.
10. Na teren basenu nie wolno wnosić przedmiotów szklanych lub ostrych i biżuterii, w tym zegarków.
11. Wprowadzanie zwierząt na teren basenu jest zabronione.
12. Na terenie basenu nie wolno: palić papierosów, pić alkoholu, spożywać artykułów spożywczych oraz żuć gumy.
13. Osobom nietrzeźwym, zabrania się korzystania z basenu.
14. Osobom z chorobami zakaźnymi, z chorobami skóry, z otwartymi ranami, chorym na 16. padaczkę, cierpiącym na choroby związane z niewydolnością układu krążenia oraz górnych dróg oddechowych zabrania się korzystania z basenu.
15. Kobiety w ciąży proszone są o korzystanie z basenu ze szczególną ostrożnością.
16. Na terenie basenu obowiązuje strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy oraz klapki.
17. Piaskowa 11 nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez opieki, zgubione lub ukradzione.
18. Osoby korzystające z basenu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia, uszkodzenia wyposażenia, sprzętu oraz wody w basenie.
19. Osoby korzystające z basenu są w pełni odpowiedzialne, zapoznały się z regulaminem i zobowiązują się do jego przestrzegania oraz stosowania.
20. Osoby, które nie stosują się do zasad oraz bieżących zaleceń obsługi zostaną usunięte z terenu basenu, w szczególnych przypadkach za wezwaniem policji.
21. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem powyższego regulaminu.